Pyrrhus och Cineas - Simone de Beauvoir

Pyrrhus och Cineas

By Simone de Beauvoir

  • Release Date: 2014-10-31
  • Genre: Essais

Description

»Pyrrhus & Cineas« [1944] är Simone de Beauvoirs första filosofiska essä och en nyckel till att förstå hennes existentialistiska filosofi, samt hur hennes tänkande kom att förändras över tid. Här reflekterar hon över den enskilda människans möte med den andre, och ställer grundläggande frågor om etik och politik: Angår andra människor mig? Vem är den andre? Kan vi handla och tala å andras vägnar? Kan våld legitimeras?